به پوهنتون آریانا خوش آمدید

پوهنتون آريانا يگانه كانون تحصيلي خوشنام شما است اين مركز تحصيلي در سال ٢٠٠٤ در شهر پشاور توسط الحاج محقق عبدالحق "دانشمل" بنياد گذاشته شد. اين كانون تحصيلي در بخش سكتور خصوصي فعاليت ميكند. پوهنتون آريانا فعلأ در دو ولايت مصروف فعاليت است. ولايت (ننگرهار) و ولايت ( كابل) اين پوهنتون داراي چهار پوهنحًی ميباشد (طب معالجوي) ( انجينري ساختمانی) (حقوق وعلوم سياسي) (اقتصاد) كه صدها تن از اين بخشها فارغ گرديده است و شامل وظایف در ادارات دولتی و غیر دولتی مصروف فعالیت هستند. كريكولم پوهنتون آريانا با استندرد و پذيرفته شده مقام محترم وزارت تحصيلات عالي است كه 100% همسان و هماهنگي با كريكولم پوهنتون طبي كابل و كريكولم پوهنتون كابل است .

بیشتر >>

اکادمی


موسسه تحصیلات عالی آریانا


ارزش های ما


تعهد : Our Missions are as follows: Elaborate our facilities by acquiring the best and Suitable Building in suitable location with full capability as students are increasing day by day.


دورنما:


موسسه تحصیلات عالی آریانا در محراق توجه مقام محترم وزارت تحصیلات


موسسه تحصیلات عالی آریانا در محراق توجه مقام محترم وزارت تحصیلات عالی

موسسه تحصیلات عالی آریانا منحیث یک نهاد تحصیلی با کیفیت پیوسته ما را در محراق توجه مقام محترم وزارت تحصیلات عالی قرار داشته و از این کانون تحصیلی زمان به زمان از الطاف ارزیابی های ریاست محترم ارزیابی آن مقام و نظریات هیئات آن ریاست به طور ثمر مستفید گردیده و میگردد که این بار به سلسله ارزیابی ها و الطاف اکادمیک ریاست ارزیابی مقام محترم وزارت تحصیلات عالی دیروز مورخ 7/4/1400هیئت محترم مقام محترم وزارت که متشکل از چهار نفر استادان پوهنتون کابل  جهت ارزیابی تمام شعبات و اسناد نهاد تحصیلات عالی آریانا که مربوط به فعالیت های اکادمیک و تضمین کیفیت این کانون تحصیلی بوده به طور همه جانبه مورد ارزیابی قرار دادند و ضمن اینکه به کمبودی ها و نواقص فعالیت های اکادمیک این نهاد اشارات مبسوتی داشتند با اخلاص مندی و حسن نیت اکادمیک دست انداکاران فعالیت های اکادمیک این نهاد تحصیلی را تشویق نموده به منظور برداشت نواقص و کمبودی ها جهت ارتقای هر چی بیشتر کیفیت کاری این کانون خوشنام هدایات عالمانه را ارائه داشته اند .                                                                                                          

 


بیشتر >

پوهنتون آریانا

يك فصل ديگر باغ آريانا به ثمر نشست


به مناسبت فراغت محصلين پوهنحي طب معالجوي مؤسسه تحصیلات عالی آريانا به تاريخ 25 قوس 1395 جشن مجللي برگزار گرديد. درين محفل كه به اشتراك محترم الحاج محقق عبدالحق "دانشمل" رئيس عمومي ، محترم پوهنمل طاهره دانشمل رئيسه ، محترم دكتور محقق جهاني سرپرست وزارت معارف ، محترمه حمكني عضو مجلس سنا و جمع كثيري از مهمانان ويژه ، و الدين و اقارب فارغ التحصيلان، معاونين رياست عمومي ، رؤساي پوهنحي هاي مختلفه مؤسسه تحصیلات عالی آريانا ، استادان و فارغ التحصيلان برگزار شده بود، بعد از تلاوت آياتي از قران مجيد و پخش سرود ملي پوهاند دكتور قمرالدين "سيفي" رئيس پوهنحي طب در رابطه به دست آورد هاي آن پوهنځی معلومات داده بعدآ الحاج محقق عبدالحق "دانشمل " با اظهار تهنيت به فارغان آنهارا به كسب مداوم دانش و اجراي كار مسؤلانه متوجه ساخت . ضمن محفل محترم دكتور محقق جهاني طي بيانيه سعي و تلاش رئيس و رئيسه اين مؤسسه را در راستاي فراهم آوري تحصيلات عالي معياري به اولاد وطن قابل قدر دانسته و مزاياي


بیشتر >

پوهنتون آریانا

اخبار جدید


برنامه های
جدید آریاناآریانا مجهز با کدر های مجرب علمی

دست آورد ها

دست آورد های
موسسه تحصیلات عالی آریانا


1000 +

محصلین فارغ شده

5

جوایز

200 +

کارمندان

1

PCA Partners Certificate Assurance